Sprzęt lotniskowy GSE

Sprzęt lotniskowy GSE

 

Obciążnice firmy Dekal

 

URZĄDZENIA TESTUJĄCE PRODUKCJI DEKAL

 

Firma DEKAL LOAD BANKS została założona w Słowenii w 1997 roku i wkrótce stała się wiodącym producentem lotniskowych obciążnic rezystancyjnych, a także analizatorów zasilania do testowania i serwisowania  lotniskowych agregatów zasilania Ground Power Units (GPU) w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji przenośnych produkcji rezystancyjnych obciążnic 400 Hz AC, 28.5 V DC oraz 270 V DC, analizatorów, testerów kabli oraz innego sprzętu. Firma Dekal dostarcza swoje produkty klientom w siłach zbrojnych i użytkownikom cywilnym na całym świecie (zobacz referencje).

 

ZASTOSOWANIE PRZENOŚNYCH OBCIĄŻNIC DEKAL

Przenośne obciążnice służą jako symulatory instalacji elektrycznej samolotu podłączonego do GPU. Obciążnica w trakcie pracy wykonuje wszechstronne testy GPU. Pozytywne wyniki testów pozwalają potwierdzić prawidłowość parametrów prądowych GPU i chronią instalacje samolotowe przed uszkodzeniami. Wyniki negatywne stanowią podstawę do wyłączenia danego GPU z eksploatacji i poddania go koniecznym naprawom. Obciążnice służą więc:

 

  •  do prac wymaganych harmonogramem prac konserwacyjnych i przeglądów serwisowych według wymagań producentów agregatów GPU
     
  • w razie uszkodzeń i zaobserwowanych nieprawidłowości do doraźnego testowania pracy i charakterystyk GPU w różnych warunkach obciążenia elektrycznego.

Zobacz porównanie funkcji i przegląd typów obciążnic

Wszystkie obciążnice DEKAL dla 400 Hz są w stanie testować GPU przy pełnym obciążeniu przez dłuższy czas (maks. obciążenie 600 A dla obciążnicy w wersji 28,5 V DC). W przypadku konstrukcji GPU napędzanych silnikiem wysokoprężnym możliwe jest pełne obciążanie GPU przez wydłużony czas, co daje w wyniku tzw. dekarbonizację czyli „przepalenie” silnika. Ta rutynowa operacja  jest wymagana do zachowania i przedłużenia wydajności silnika oraz przywrócenia jego sprawności do poziomu równego w zasadzie sprawności pierwotnej. Okresowa dekarbonizacja jest zalecana przez producentów GPU.

 

MODELE OBCIĄŻNIC I OPCJE

 Ze względu na parametry napięcia i prądu dostarczanego przez lotniskowe agregaty GU obciążnice DEKAL dzielą się na:

 

 

 

 

 

• obciążnice prądu przemiennego 115/200 V 400 Hz

   oraz

  

 

 

 

 

   • obciążnice prądu stałego 28,5V DC

 

 W ramach tych dwóch grup firma oferuje cztery różne modele sprzętu testowego o różnym stopniu zaawansowania, co dostosowuje ofertę do szerokiego zakresu wymagań klientów. Dostępne modele klasyfikowane są następująco:

 

 

• typoszereg z panelami analogowymi (AP)

 


 

 

• typoszereg z panelami cyfrowymi (DP)

 


 

 

• typoszereg z portem USB (DU)

 


 

 

• typoszereg z komunikacją WiFi (DW)

 


   • typoszereg z zewnętrznym zasilaniem (EP)


 Wybór typów i modeli obciążnic DEKAL (tutaj)

 

ANA - ANALIZATOR POBRANEGO ZASILANIA

DEKAL Analyzer (ANA) to jedyny na rynku produkt, który oferuje pełny zapis zużycia energii przez samoloty podłączone do GPU. Analizator jest dostępny w wersjach 400 HZ Ac lub 28,5 V DC, a także w konfiguracji kombinowanej. Istota analizatora polega na dokonywaniu weryfikacji rozliczeń dostarczonej przez lotnisko / agenta handlingowego mocy w ujęciu czasowym i w kilowatogodzinach.

 

Specyfikacja tu

Kontakt

NAVIMOR OXER NAVIMOR OXER
+48 58 551 65 95

 

Nasz Kanał Youtube Navox 

Zapraszamy na nasz kanał Youtube!


Góra strony