Navimor Oxer - Twój dystrybutor David Clark® w Polsce

NAVIMOR OXER Twój dystrybutor David Clark® w Polsce

 

Pojazdowe Systemy Interkom David Clark Słuchawki  Navimor Polska

Moduły Systemu Interkom 3800 David Clark

Navimor Oxer - Twój dystrybutor David Clark w Polsce

U3800 STACJA BAZOWA 

 

“Serce” systemu. Wymaga się jednej na system. U3800 obsługuje dwa zestawy nagłowne i powinna być umieszczona gdzie komunikacja z radiem nie jest wymagana. Dostosowuje się automatycznie do 12 lub 24 woltowego zasilania samochodowego. Posiada przełącznik on/off, główny potencjometr głośności systemu, dwa wejścia zestawów nagłownych z potencjometrami głośności, wejścia zasilania, i dwa złącza wyjściowe. Pobiera mniej niż 600 miliamperów. 

20 cm  x 14 cm  x 11.5 cm. 

Pamiętaj! Wymaga się jednej na system. Umieszczaj gdzie komunikacja z radiem nie jest wymagana. Obsługuje dwa zestawy nagłowne.

 

Stacja bazowa U3800 David Clark

U3801 STACJA SŁUCHAWKOWA

 

Jest zwykłą stacją zestawu nagłownego używaną do powiększenia systemu i jest umieszczana zazwyczaj na końcu systemu stacji słuchawkowych. Nie posiada złącza wyjściowego do podłączania kolejnych modułów. Wyposażona jest w złącze zestawu nagłownego i potencjometr głośności. Do umieszczania gdzie nie wymaga się łączności radiowej.

8 cm  x 11,5 cm x 7.5 cm.

Pamiętaj! Tylko funkcja Interkomu. Do umieszczania na końcu łańcucha Interkomu. Umieszczaj gdzie komunikacja z radiem nie jest wymagana.
 

 Stacja słuchawkowa U3801 David Clark

U3802 STACJA SŁUCHAWKOWA

 

Powiększa system poza Stację Bazową. Wyposażona jest w złącze zestawu nagłownego i potencjometr głośności , złącze wejściowe i dwa złącza wyjściowe . Umożliwia rozwijanie systemu do następnych stacji słuchawkowych. 

13.2 cm  x 10.5 cm x 7.5 cm.

Pamiętaj! Tylko funkcja Interkomu. Umożliwia rozwijanie systemu do następnych stacji słuchawkowych.. Umieszczaj gdzie komunikacja z radiem nie jest wymagana. 

 

 Stacja słuchawkowa U3802 David Clark

U3803

 

Jest to pasywny moduł wyposażony w cztery jednakowe złącza umożliwiające rozbudowę systemu o kolejne stacje słuchawkowe. Moduł U3803 może być dodawany do systemu gdziekolwiek używane jest złącze 38-XX.

12.8 cm  x 12.8 cm  x 7.5 cm.

Pamiętaj! Pasywny moduł wyposażony w cztery wejścia/wyjścia umożliwiające rozbudowę systemu o kolejne stacje słuchawkowe.

 

 Moduł pasywny U3803 David Clark

U3805 MODUŁ KRZYŻUJĄCY SYGNAŁY RADIOWE

 

Zalecany do systemów wykorzystujących więcej niż jeden interfejsów radiowych stacji słuchawkowych.. Jest to moduł pasywny pozwalający na użycie w systemie do czterech modułów serii 3800 podłączonych do jednego radia. U3805 posiada jedno wyjście do radia mobilnego, jedno główne wejście z modułów radiowych serii 3800 oraz trzy drugorzędne wejścia z modułów radiowych serii 3800. 

16.5 cm  x 12.8 cm  x 5.8 cm.

UWAGA: Możliwa modyfikacja pozwalająca temu modułowi na przyjmowanie sygnałów z adapterów akcesoriów radiowych C3019.

Pamiętaj! Zalecane do łatwiejszej instalacji systemów zawierających więcej niż jeden interfejs radiowych stacji słuchawkowych.
 

 Moduł U3805 David Clark

U3806 DWUSŁUCHAWKOWY MODUŁ INTERKOMU

 

Powiększa system poza stację bazową. Zawiera dwa wejścia słuchawek z regulacją głośności, dwa wejścia systemowe, dwa wyjścia systemowe. Stanowi podstawę rozbudowy systemu o kolejne stacje słuchawkowe.

16.5 cm  x 10.4 cm  x 7.5 cm.

Pamiętaj! Taki sam jak U3802, umożliwia pracę dwóm zestawom słuchawkowym.
 

Dwu-słuchawkowy moduł interkomu U3806 

U3810 MODUŁ INTERFEJSU RADIOWEGO Z PTT

 

Dodaje funkcję nadawania i odbierania poprzez radio mobilne do Systemu Interkomu David Clark 3800. Zaleca się używanie tego modułu w aplikacjach dwu– trzy– osobowych. Moduł U3810 posiada jeden przycisk PTT, jedno wyjście systemowe, jedno wejście radiowe i dwa wyjścia na opcjonalne przełączniki PTT.

16 cm  x 13.3 cm  x 7 cm.

Uwaga: Całą transmisja interkomu jest aktywowana kiedy włączony jest przycisk PTT.

Pamiętaj! Dla aplikacji gdzie przycisk PTT uaktywnia komunikację interkomu przed radiem. Używany w małych dwu– trzy– osobowych systemach.
 

 

 Moduł interfejsu radiowego U3810 David Clark

U3811 MODUŁ INTERFEJSU RADIOWEGO

 

Zapewnia funkcję izolowanej transmisji radiowej dla wszystkich użytkowników. Posiada jeden przycisk PTT, jedno złącze słuchawkowe z potencjometrem głośności, jedno wejście systemowe i jedno wejście radiowe.

13.3 cm  x 9.2 cm  x 7.8 cm.

Pamiętaj! Używane w miejscach gdzie wymagana jest transmisja radiowa i nie jest wymagana dalsza rozbudowa systemu o kolejne stacje słuchawkowe.
 

 Moduł interfejsu radiowego U3811 David Clark

U3812 PODWÓJNY MODUŁ INTERFEJSU RADIOWEGO

 

Zaprojektowana aby podłączać dwa osobne radia do Systemu Interkom 3800 David Clark. Funkcja ważności odbioru umożliwia użytkownikowi na wybór, które radio będzie miało pierwszeństwo poprzez podłączenie go do priorytetowego wejścia radiowego. Posiada jedno złącze systemowe C38-XX, dwa wejścia radiowe (C3821) i dwa złącza na opcjonalne PTT.

21.6 cm  x 14.6 cm  x 10.5 cm.

UWAGA: Cała transmisja interkomu jest aktywna kiedy przełącznik PTT jest włączony.

Pamiętaj! Przeznaczone do systemów wymagających dwóch wejść radiowych. Funkcja ważności pozwala na ustalenie nadrzędności jednego radia nad drugim.
 

Podwójny moduł interfejsu radiowego U3812 David Clark 

U3813 ZDALNY MODUŁ INTERFEJSU

 

Jest zaprojektowany aby zapewnić funkcję nadawani/odbioru transmisji radiowych w Systemie Interkomu David Clark 3800. Moduł  U3813 posiada jedno złącze słuchawkowe z potencjometrem głośności, jeden przycisk PTT, jedno wejście radiowe (C3821), dwa złącza interkomu (C38-XX) i złącze zdalnego PTT pozwalającego na użycie opcjonalnego przełącznika nożnego PTT (40071G-04) lub innego zdalnego PTT. (używany jedynie z Zestawem Nagłownym  H7042)

17.8 cm  x 11 cm  x 8 cm.

Uwaga: Moduł U3813 jak i moduł U3817 są jedynymi modułami Serii Modułów 3800, które mogą współpracować z zestawem nagłownym H7042. Zestaw ten Jest zaprojektowany do współpracy z niektórymi starszymi radiami mobilnymi i wymaga zastosowania Adaptera Serii 7000 odpowiedniego do posiadanego radia.

Pamiętaj! Moduł kompatybilny z słuchawkami używanymi ze starszymi radiami. Niska impedancja. Do użytku tylko z zestawami nagłownymi Serii 7000.
 

 U3813 ZDALNY MODUŁ INTERFEJSU David Clark

U3814 MODUŁ INTERFEJSU WIELO-RADIOWEGO

 

Zaprojektowany aby podłączyć od czterech radyj do Systemu Interkomu 3800 David Clark. Posiada jedno wyjście słuchawkowe z potencjometrem głośności odbioru, jeden potencjometr głośności radia, przełącznik wyboru radia z czterema pozycjami, jeden przełącznik radiowy PTT, cztery wejścia radiowe (C3821), dwa złącza systemowe (C38-XX), jedno wyjście na opcjonalne głośniki i jedno złącze opcjonalnego PTT na pasek C3023, PTT nożnego (40071G-04) lub innego PTT. Czerwona dioda LED nad przełącznikiem PTT wskazuje transmisje wybranego radia. Moduł zapewnia funkcję izolowanej transmisji dla jednego zestawu nagłownego i transmisji radiowej dla wszystkich użytkowników systemu.

21.6 cm  x 13.3 cm  x 8 cm.

Pamiętaj! Moduł U3814 jest stosowany w miejscach gdzie wymagane jest podłączenie do czterech radyj.
 

 U3814 MODUŁ INTERFEJSU WIELO-RADIOWEGO David Clark

U3815 MODUŁ INTERFEJSU RADIOWEGO 

 

Jest zaprojektowany aby zapewnić funkcję nadawani/odbioru transmisji radiowych w Systemie Interkomu David Clark 3800. Posiada jedno wejście słuchawkowe z potencjometrem głośności odbioru, jeden przełącznik PTT, one jedno wejście radiowe (C3821), dwa złącza systemowe (C38-XX) złącze zdalnego PTT pozwalającego na użycie opcjonalnego przełącznika nożnego PTT (40071G-04) lub innego zdalnego PTT.

17.8 cm  x 11 cm  x 8 cm.

Pamiętaj! Taki sam jak U3811 ale zapewnia możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły słuchawkowe. Pozwala na użycie opcjonalnego przełącznika nożnego PTT (40071G-04).
 

 U3815 MODUŁ INTERFEJSU RADIOWEGO David Clark

U3815A MODUŁ INTERFEJSU RADIOWEGO 

 

Taki sam jak U3815, ale złącze zdalnego PTT pozwala na użycie opcjonalnego PTT na pasek C3023, PTT nożnego (40071G-04).

17.8 cm  x 11 cm  x 8 cm.

Pamiętaj! Taki sam jak U3815, ale złącze zdalnego PTT pozwala na użycie opcjonalnego PTT na pasek C3023. Dla lokalizacji gdzie mobilność użytkownika jest wymagana; C3023 PTT posiada 40 cm kabel skręcany i radiowy PTT.
 

 U3815A MODUŁ INTERFEJSU RADIOWEGO David Clark

U3816 DWURADIOWY MODUŁ SŁUCHAWKOWY 

 

Standardowy moduł wybierany aby podłączyć dwa radia do Systemu Interkomu 3800. Zapewnia możliwość podłączenia dwóch radyj poprzez złącza (C3821), posiada dwa złącza systemowe (C38-XX), jedno wejście słuchawkowe z potencjometrem głośności odbioru i dwa przełączniki PTT i dwa złącza do zdalnych PTT (do dwóch osobnych radyj). Złącza zdalnych PTT pozwalają na podłączenie opcjonalnego PTT na pasek C3023 i  PTT nożnego (40071G-04). 

17.8 cm  x 13.3 cm  x 8 cm.

Pamiętaj! Standardowy moduł wybierany aby podłączyć dwa radia. Standard choice for system interface to two radios. Zestaw nagłowny  będzie słyszany podczas transmisji radiowej kiedy przełącznik PTT jest włączony.
 

 U3816 DWURADIOWY MODUŁ SŁUCHAWKOWY  David Clark

U3817 ZDALNY MODUŁ ZESTWU NAGŁOWNEGO

 

Powiększa system poza Stację Bazową. Wyposażona jest w złącze zestawu nagłownego i potencjometr głośności , złącze wejściowe i dwa złącza wyjściowe . Umożliwia rozwijanie systemu do następnych stacji słuchawkowych. (używany jedynie z Zestawem Nagłownym  H7042)

13.6cm  x 10.8 cm  x 7.6 cm.

Uwaga: Moduł U3813 jak i moduł U3817 są jedynymi modułami Serii Modułów 3800, które mogą współpracować z zestawem nagłownym H7042. Zestaw ten Jest zaprojektowany do współpracy z niektórymi starszymi radiami mobilnymi i wymaga zastosowania Adaptera Serii 7000 odpowiedniego do posiadanego radia.

Pamiętaj! Taki sam jak U3802 ale może być używany tylko z Zestawami Nagłownymi Serii 7000. Używany tam gdzie transmisje radiowe nie są wymagane.

U3817 ZDALNY MODUŁ ZESTWU NAGŁOWNEGO David Clark

 

 

Kontakt z działem
David Clark

NAVIMOR OXER NAVIMOR OXER
+48 58 551 65 95

 

Nasz Kanał Youtube Navox 

Zapraszamy na nasz kanał Youtube!


Góra strony